Cerrahi X. Sınıf

Cerrahi Hastalıklar ve Bakımı – X. Sınıf

Cerrahi10m Sağlık Bakanlığı Yayın Kurulu’nca resmi ders kitabı olarak kabul edilen kitabım aşağıdaki özelliklere sahiptir:
– 16,5 – 24 cm ebadında
– 1. hamur kağıda baskılı
– 471 sayfa
– Amerikan cilt- İÇİNDEKİLER
- ÖRNEK ÜNİTE

İÇİNDEKİLER
ÜNİTE I: CERRAHİ
1. CERRAHİNİN TARİHÇESİ
2. CERRAHİYİ GEREKTİREN DURUMLAR
3. CERRAHİNİN SINIFLANDIRILMASI
4. CERRAHİNİN HASTA ÜZERİNE ETKİSİ
5. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL TEORİK KAVRAMLAR
5.1. Homeostazis
5.2. Stres (Adaptasyon-Uyum) ve Anksiyete
5.3. Ağrı
6. CERRAHİ ASEPTİK TEKNİKLER

ÜNİTE II: TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ
1. İNFLAMASYON
2. YARALAR VE YARA TİPLERİ
3. İNSİZYON (KESİ) VE İNSİZYON TİPLERİ
4. ÖZEL CERRAHİ ENFEKSİYONLARI
4.1. Cerrahi Enfeksiyonlarda Genel Belirtiler
4.2. Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtiler
5. YARA İYİLEŞMESİ (Yara İyileşme Tipleri)
6. YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
7. CERRAHİ YARA KOMPLİKASYONLARI
8- YARALARDA HEMŞİRELİK BAKIMI
9. PANSUMAN TEKNİĞİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÜNİTE III: PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMLERDEDE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. ANESTEZİ
1.1. Genel Anestezi
1.2. Bölgesel (Regional) Anestezi Şekilleri ve Hemşirelik Bakımı
2. AMELİYAT ÖNCESİ (PREOPERATİF) HAZIRLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
3. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (İNTRAOPERATİF HEMŞİRELİK)
3.1.Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısı
3.2. Ameliyathanede Acil Durumlar, Emniyet Tedbirleri ve Ameliyathanede Ekonomi
3.3. Ameliyat Odasının Hazırlığı – Hastanın Ameliyathaneye Alınması
3.4. Ameliyathanede Çalışanların (Cerrahi Ekip) Özellikleri ve Görevleri
3.5. Bohça Yapma (Paketleme) ve Bohça Açma Tekniği, Dikiş Materyalleri ve Cerrahi Aletler
3.6. Cerrahi Yıkanma (Fırçalanma)
3.7. Giyinme
3.8. Ameliyat Pozisyonları
3.9. Cerrahi Boyama ve Steril Örtüleme
4. AMELİYAT SONRASI (POSTOPERATİF) HEMŞİRELİK BAKIMI
4.1. AMELİYAT SONRASI GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
4.1.1. Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Görülen Komplikasyonlar
4.1.2. Ameliyat Sonrası Geç Dönemde Görülen Komplikasyonlar

ÜNİTE IV: TÜMÖRLER
1. TÜMÖR ÇEŞİTLERİ
1.1. Selim-İyi Huylu (Benign) Tümörler
1.2. Habis-Kötü Huylu (Malign) Tümörler
2. TÜMÖRLERİN YAYILMA YOLLARI
3. MALİGN TÜMÖRLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE EVRELENDİRİLMESİ
4. TÜMÖRLERDE BELİRTİ VE BULGULAR
5. TÜMÖRLERDE TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÜNİTE V: KARDİYO-VASKÜLER SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. KALP CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. KALBİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Konjenital Kalp Hastalıkları
2.2. Edinsel Kalp Hastalıkları
3. KALBE İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİMLER
4. KALP KAPAĞI HASTALIKLARINDA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER
5. VASKÜLER SİSTEM CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
5.1. Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve     Hemşirelik Bakımı
5.2. Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
5.3. Lenf Sisteminin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

ÜNİTE VI: SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Bronşektazi
2.2. Plevral Efüzyon, Hidrotoraks
2.3. Akciğer Absesi
2.4. Pulmoner (Akciğer) Emboli
2.5. Solunum Sistemi Tümörleri
2.6. Göğüs Travmaları
2.7. Pnömotoraks
2.8. Hemotoraks
2.9. Şilotoraks
3. GÖĞÜS TÜPÜ TAKILI HASTALARDA HEMŞİRELİK BAKIMI

ÜNİTE VII: SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. ÖZOFAGUSUN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK  BAKIMI
3. MİDE VE DUODENUMUN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
4. İNCE BARSAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
5. KALIN BARSAĞIN (Kolon) CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
6. KARACİĞERİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
7. SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARININ CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
8. PANKREASIN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
9. SİNDİRİM SİSTEMİ TÜMÖRLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
10. AKUT KARIN TABLOSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÜNİTE VIII: ENDOKRİN SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. ENDOKRİN SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI, TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Tiroid Bezinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
2.2. Paratiroid Bezinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
2.3. Adrenal Bezlerin Cerrahi  Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
2.4. Endokrin Sistemin Tümörleri Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

ÜNİTE IX: SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI (NÖROŞİRURJİ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Sinir Sisteminin Tümörleri
2.2. Damarsal Hastalıklar
2.3. Kafa Travmaları
2.4. Beyin Kanamaları
2.5. Spinal Yaralanmalar
2.6. Disk Hernileri
2.7. Beyin Abseleri
3. KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞ SENDROMU (KİBAS) VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÜNİTE X: ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ  HASTALIKLARI (ÜROLOJİ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. ÜROGENİTAL SİSTEM CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Konjenital Anomaliler
2.2. Diversiyonlar
2.3. Üriner Sistem Taşları (Ürolithiazis)
2.4. Üriner Sistem Tümörleri
2.5. Obstrüksiyon ve Staz
2.6. Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
3. ERKEK GENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
3.1. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)
3.2.  Malign Prostat Tümörleri
4. SÜNNET (Sirkumsizyon) VE SÜNNET TEKNİĞİ
4.1. Sünnette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
4.2. Sünnette Hemşirelik Bakımı (Postop. Bakım)
4.3. Sünnet Komplikasyonları

ÜNİTE XI: MEME CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. MEME CERRAHİSİNDE UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. MEMENİN CERRAHİ HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Fibrokistik Meme
2.2. Fibroadenom
2.3. Meme Enfeksiyonları (Meme İltihapları)
3. MEME CERRAHİSİNDE AMELİYAT ÖNCESİ (Preop.) VE AMELİYAT SONRASI (Postop.) HEMŞİRELİK BAKIMI
4. MEME KANSERİ (Malign Tümörler) VE KORUNMA

ÜNİTE XII: YANIK, REKONSTRÜKTİF CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. YANIK VE NEDENLERİ
2. YANIK DERECELENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
3. YANIK TEDAVİSİ
4. YANIKTA HEMŞİRELİK BAKIMI
5. YANIK KOMPLİKASYONLARI
6. REKONSTRÜKTİF (Reconstructive) VE PLASTİK CERRAHİ, KULLANIM ALANLARI

ÜNİTE XIII: GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. GÖZÜN CERRAHİ HASTALIKLARINDA UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. GÖZÜN CERRAHİ HASTALIKLARINDA TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
3. GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI
4. GÖZYAŞI SİSTEMİ HASTALIKLARI
5. KONJONKTİVA HASTALIKLARI
6. KORNEA HASTALIKLARI
7. VASKÜLER TABAKA (Uvea) HASTALIKLARI
8. RETİNA HASTALIKLARI
9. LENS HASTALIKLARI351
10. OPTİK SİNİR HASTALIKLARI
11. ŞAŞILIK
12. KIRMA KUSURLARI
13. TÜMÖRLER

ÜNİTE XIV: KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. KULAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1.1. Kulağın Cerrahi Hastalıklarında Uygulanan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları
1.2. Dış Kulak (Aurikula) ve Dış Kulak Yolu  Hastalıkları
1.3. Orta Kulak Hastalıkları
1.4. İç Kulak Hastalıkları
2. BURUN VE SİNÜSLERİN CERRAHİ HASTALIKLARI  VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Burun ve Sinüslerin Cerrahi Hastalıklarında Uygulanan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları
2.2. Burun Travmaları
2.3. Burun Kanaması (Epistaksis)
2.4. Sinüzitler
2.5. Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri
3. BOĞAZIN (Farenks-Larenks) CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
3.1. Boğazın (Farenks ve Larenks) Cerrahi Hastalıklarında Uygulanan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları
3.2. Tonsillit
3.3. Tümörler

ÜNİTE XV: KAS – İSKELET SİSTEMİNİN (Ortopedi) CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. KAS-İSKELET SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARINDA UYGULANAN TANI YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
2. KAS – İSKELET SİSTEMİNİN CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Enfeksiyonlar
2.2. Kemik Tümörleri
2.3. Kırıklar
2.4. Aseptik Nekrozlar
2.5. Yumuşak Doku Yaralanmaları
3- KAS-İSKELET SİSTEMİ (Ortopedi) TEDAVİLERİ
3.1. Alçılar
3.2. Traksiyon
3.3. Amputasyonlar
3.4. Replantasyon
3.5. Protezler

ÜNİTE XVI: MİKROCERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
1. MİKROCERRAHİ
1.1. Mikrocerrahinin Temel Prensipleri
1.2. Mikrocerrahide Kullanılan Araç ve Gereçler
1.3. Anastomoz ve Anastomoz Başarısını Etkileyen Faktörler
1.4. Sinir Yaralanmaları ve Sinir Onarımı
2. REPLANTASYON CERRAHİSİ VE  HEMŞİRELİK BAKIMI
2.1. Yaralının ve Kopan Uzvun Replantasyon Merkezine Gönderilmesi
2.2. Replantasyon Endikasyonları
2.3. Replantasyon Komplikasyonları

ÜNİTE XVII: DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI
1. DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI
2. TRANSPLANTASYON UYGULANACAK HASTANIN (Alıcının) SEÇİMİ
3. DONÖR SEÇİMİ
4. ALICI VE VERİCİ UYGUNLUĞU

KAYNAKLAR

SÖZLÜK

 

Comments are closed.